Ένας παιδικός σταθμός που ξεχωρίζει από τον τρόπο λειτουργίας του και τα προγράμματα που εφαρμόζει

Τα οφέλη της μουσικής είναι πολλά, κυρίως όταν η μουσική εκπαίδευση ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία. Στόχος μας η μουσική μάθηση και εκτίμηση με όχημα το παιχνίδι.

Συνδυάζουμε διάφορα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα, με έμφαση στο σύστημα Orff. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική μέσα από την κίνηση, το τραγούδι, τις ακροάσεις ,τις κατασκευές και τα κρουστά όργανα: ρυθμικά / μελωδικά (μεταλλόφωνα). Το μάθημα γίνεται μια φορά την εβδομάδα στο ιδανικό περιβάλλον της Λιλιπούπολης σε κλίμα χαράς και εμπιστοσύνης

Οι λιλιπούτειοι μουσικοί θα ενταχθούν στο σωστό τμήμα μουσικής προπαιδείας, ανάλογα με την ηλικία τους :

Τμήμα 3-4 ετών
Τμήμα 5-6 ετών