Η Θεατρική ομάδα, απευθύνεται σε παιδιά 3,5 – 7,5 ετών. Μια “φανταστική” δραστηριότητα όπου όλα, μπορούν να συμβούν!

Τα παιδιά μεταμορφώνουν τους εαυτούς τους, το χώρο και το χρόνο, για να φανταστούν και να αλληλεπιδράσουν ως «άλλοι» σε «άλλο» χώρο και «άλλο» χρόνο. Τα παιδιά, μέσω της θεατρικής αγωγής, εκφράζονται και δημιουργούν με έναν άλλο τρόπο. Εξερευνούν και αναπτύσσουν τα εκφραστικά τους μέσα, ώστε να επικοινωνούν ιδέες, συναισθήματα και εμπειρίες. Αναπτύσσουν τη φαντασία, την παρατηρητικότητα, τη μνήμη και την κριτική σκέψη.